img1

VAT 2014

Zmianie ulega zasada ogólna – art. 19a ust. 1 – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi.
Czytaj dalej