Wspieramy przedsiębiorcówoferując swoją wiedzę i doświadczenie.

Nasza Oferta

Każda firma ma swoje własne oczekiwania i potrzeby. Z tego powodu nasza oferta jest maksymalnie zoptymalizowana by im sprostać i je zaspokoić.

Oferta

Dla małych firm

Dla jednoosobowych podmiotów gospodarczych spółek cywilnych, partnerskich i jawnych prowadzimy:

  • książkę przychodów i rozchodów,
  • obliczmy podatki PIT i VAT
  • prowadzimy rozliczenia z ZUS

Oferta

Dla spółek

Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i akcyjnych, zobowiązanych do pełnej księgowości, prowadzimy:

  • księgi rachunkowe,
  • obliczamy podatki CIT i VAT
  • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe.

Oferta

Dla pracodawców

Dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy prowadzimy:

  • ewidencję osobową i płacową pracowników
  • przygotowujemy dokumentację wymaganą do rozliczeń z ZUS.

Dla wszystkich, którzy tego potrzebują służymy doradztwem gospodarczym, reprezentacją przed organami podatkowymi, innymi urzędami publicznymi oraz instytucjami finansowymi.

Pomagamy w podejmowaniu decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem i rozwojem firmy a także przybliżamy rozumienie ciągle zmieniającego się w Polsce prawa mającego bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.