Nieodliczony VAT od samochodu może być kosztem!

27 sierpnia 2015

img2

Jak zewidencjonować nieodliczony VAT od samochodu osobowego? Czy podatek od towarów i usług w przypadku pojazdów przepada w całości? Po 1 kwietnia 2014 r. już nie! Połowę kwoty VAT można zaliczyć do kosztów działalności operacyjnej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorca w odniesieniu do pojazdu, który z założenia ma być wykorzystywany do celów mieszanych (służbowych i prywatnych zarazem), może odliczyć tylko 50 proc. podatku zawartego w cenie samochodu osobowego oraz wydatków na jego bieżącą eksploatację (do 1 lipca 2015 r. za wyjątkiem paliwa). Pozostały nieodliczony VAT może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pod warunkiem, że dotyczy działalności gospodarczej podatnika. Od każdej reguły są jednak wyjątki.

Nieodliczony VAT w przypadku samochodów o wartości powyżej 20.000 euro

Nie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nieodliczony VAT, jeśli wartość początkowa samochodu osobowego (ustalana na poziomie jego ceny, powiększonej o koszty związane z zakupem lub wartości rynkowej z dnia nabycia pojazdów tego samego rodzaju) przekracza 20 tys. euro, w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia przekazania auta do używania. Oznacza to, że amortyzacja kalkulowana od wartości powyżej wymienionego limitu kwotowego skutecznie uniemożliwia podatnikowi ujęcie w rachunku podatkowym rzeczywistego wydatku poniesionego na nabycie samochodu osobowego.

Uwaga!
Amortyzacja NKUP (czyli powyżej 20.000 euro) będzie zaliczona do kosztów wyłącznie w przypadku sprzedaży takiego pojazdu.

Podatnik, nabywając jako środek trwały samochód osobowy o wartości przekraczającej równowartość 20 tys. euro z zamiarem jego dalszej odsprzedaży w niedalekiej perspektywie czasu, powinien przeanalizować korzyści płynące z podjęcia decyzji o obniżeniu stawki amortyzacji do minimum.

Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych NKUP w trakcie użytkowania pojazdu w firmie i jednocześnie spowoduje zwiększenie kosztów uzyskania przychodu w postaci nieumorzonej wartości podczas odpłatnego zbycia pojazdu.