Stawki podatku rolnego w 2015 roku

2 listopada 2014

img1

W następnym roku stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 153,43 zł od 1 ha gruntu rolnego. W porównaniu do stawki obowiązującej zmniejszy się ona nieznacznie. Obecnie stawka podatku wynosi 173,20 zł od 1 ha (równowartość pieniężna 2,5 q żyta).

Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 346,40 zł od 1 ha fizycznego (równowartość pieniężna 5 q żyta). Natomiast w 2015 roku wyniesie 306,85 zł.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.
Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.